Nyttige links

Her findes lidt emneopdelte links af forskellig slags, hvor det evt. kunne være interssant at finde yderligere viden.

Generelle sundhedsoplysninger, herunder om medicin:
www.sundhed.dk
www.medicinmedfornuft.dk
www.Laegehaandbogen.dk

Depression og selvmordstanker:
www.Livslinien.dk

ADHD:
www.ADHD.dk

Tvangstanker og tvangshandlinger, også kaldet OCD:
www.ocd-foreningen.dk

Angst:
www.angstforeningen.dk

Spiseforstyrrelse som anoreksi, bulimi, overspisning, selvskadende adfærd:
www.spiseforstyrrelser.dk

Tics og tourette: Dansk Tourette forening:
Videncenter for autisme arbejder med at indsamle, bearbejde og formidle viden om autisme.
Landsforeningen Autisme har til formål at bidrage til, at der skabes de bedst mulige vilkår for børn/voksne med autismes behandling samt at formidle oplysning til hjemmene.
www.tourette.dk

Aspergerforeningen:
Foreningen er et mødested og en interesseorganisation for mennesker med Aspergers syndrom.

Rapporter en utilsigtet hændelse, information herom.
www.dpsd.dk

picture here
Forside