Speciallæge Camilla Hald Brevig

 • Camilla Hald Brevig

  Født 1970. Uddannet læge i 1998 og Speciallæge i Børne- og ungdomspsykiatri i 2010.
  Jeg har en bred erfaring i udredning og behandling af børn og unge med psykiatriske vanskeligheder. Jeg overtog klinikken i oktober 2016 efter min kollega Maja Kristensen.

  Forinden var jeg overlæge på Børnepsykiatrisk døgnafsnit i Roskilde, hvor jeg havde ansvaret for udredning og behandling af børn fra Region Sjælland med behov for døgnindlæggelse. Jeg har tidligere arbejdet på flere forskellige børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger og har endvidere nogle års erfaring fra voksenpsykiatrisk afdeling i Hillerød. Jeg har desuden arbejdet som afdelingslæge ved ADHD- klinikken i Glostrup, primært med fokus på vanskeligt behandlelige neuropsykiatriske patienter med dobbeltdiagnose (landsdelsfunktion). Efterfølgende som afdelingslæge i et alment ambulatorie i Roskilde for børn og unge.

  Jeg har en særlig interesse for behandling af komplekse neuropsykiatriske tilstande dvs. børn og unge med dobbeltdiagnoser som f.eks. ADHD og Tourette. Derudover har jeg en uddannelse i Kognitiv adfærdsterapi til børn og unge, som jeg primært anvender i behandlingen af OCD, angst og depression.

  Jeg lægger stor vægt på, at behandlingen af børn og unge foregår i et tillidsfuldt og tæt samarbejde med barnets/ den unges forældre.


picture here
Receptfornyelse
picture here
Email
picture here
Forside