Undersøgelse og behandling

Jeg tilbyder undersøgelse og behandling af en lang række børne- og ungdomspsykiatriske tilstande heriblandt:

 • ADHD
 • Autisme spektrum forstyrrelse (som Aspergersyndrom, infantil autisme og GUA)
 • Depression
 • Angst
 • OCD
 • Tics og Tourettes syndrom
 • Tilknytningsforstyrrelse
 • Adfærdsmæssige og følelsesmæssige forstyrrelser

Ved 1. første konsultation deltager både barnet/den unge og så vidt muligt begge forældre. Ved første samtale gennemgår vi de aktuelle udfordringer, og laver en plan for udredningen (undersøgelsen). Udredningen består af spørgeskemaer og samtaler samt forskellige undersøgelser med både barnet og forældre samt lægeundersøgelse. Forældre kommer som regel også til en samtale uden barnet med fokus på barnets udvikling (anamnese). Når udredningen er færdig, afholdes der en samtale, hvor jeg gennemgår konklusionen. Evt. laves der også en skriftlig konklusion, der udleveres til forældrene.

Ofte samarbejdes der også med skolepsykolog (PPR), skole og institution samt evt. sagsbehandler med henblik på at sikre barnets fremadrettede udvikling og trivsel bedst muligt. Hvis der er behov, er der mulighed for at afholde et netværksmøde i klinikken, hvor undersøgelsesresultaterne formidles til de relevante samarbejdspartnere. Efter en grundig udredning kan behandlingen f.eks. bestå af:

 • Samtalebehandling i form af støttende samtaler.
 • Psykoedukation (individuel rådgivning til hhv. barnet samt forældre).
 • Medicinsk behandling.
 • Kognitiv adfærdsterapi med barnet og/eller med forældre.
picture here
Forside